%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%b7%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%a9-%d8%b3%da%af-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%a7

اموزش۷رفتار ضروری واجتماعی ک سگ شما باید بداند

آموزش شماره ۱ : اجرای فرمان بنشین

این درس خیلی مهم و درعین حال خیلی ساده و تعلیم آن آسان است. تعلیم نشستن باید در رگ و خون حیوان عجین شود. فراگرفتن این درس مخصوصا از جهت حفظ جان حیوان در خیابان و معابر و رفت و آمد اتومبیل ها بسیار مهم و ضروری است.

طریقه تعلیم:
ابتدا سگ را در طرف چپ خود قرار می دهید و زنجیرگردنش را با دست راست می گیرید بطوری که سگ بایستی درموقع تعلیم تمام دروس درطرف چپ مربی واقع گردد این یک سنت قدیمی است که مربیان اولیه مخصوصا پرورش دهندگان سگ های پلیس، توصیه و ترویج نموده اند به این طریق که سگ پاسبان را همیشه طرف چپ و با دست چپ هدایت می کردند و دست راست را برای استعمال اسلحه آزاد می گذارند و  از آن موقع طرف چپ طرفی است که بایستی سگ درآنطرف قرارگیرد.
برای اینکه ازاین سنت پیروی کنیم طرف چپ را برای تعلیم سگ انتخاب

می نمائیم. زنجیرقلاده را طوری نگاهدارید که درمواقع لزوم بتوانید با کشیدن آن حیوان را تنبیه نمائید سپس با دست چپ بطور ملایم به گرده حیوان اندکی بطرف پایین فشاربیاورید و در همان لحظه کاملا واضح و آشکار و با صدای آمرانه و بلند بگوئید بنشین و نام حیوان را بلافاصله ذکرکنید و به این شکل حیوان می فهمد که درس را صحیح انجام داده که مورد تشویق قرارگرفته است.
اگر سگ به عوض اینکه روی پاهایش بنشیند خودش را روی زمین پهن کرد نباید دیگر با دست فشارداد بلکه بایستی با کمک انگشتان پنجه های حیوان را مانند چنگال روی زمین قراردهید و به این طریق نشستن روی پاها را به او بیاموزید. بعد از اینکه سگ با این درس تا حدی آشنا شد به تدریج تمام وسائل تعلیم این درس ازقبیل کشیدن زنجیر و یا فشار با دست به گرده حیوان متروک می گردد و بعد ازتمرین های مکرر ملاحظه می شود که حیوان به محض شنیدن کلمه بنشین بدون استعانت مربی خود بخود درجایش می نشنید.
بایستی ازفحش دادن وخشونت وتنبیه کردن درموقع تعلیم کاملا بپرهیزید فقط با حوصله و بردباری ونوازش می توان تعلیم را کاملا صحیح انجام داد.

***نکته بسیار مهم :در هنگام تربیت سگ صبر و حوصله را از دست ندهید .***

بدون برچسب

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

پنج × 3 =

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!