%d9%be%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%da%af

انواع پرخاشگری درسگ ها

پرخاشگری در سگ ها :

از نظر علم رفتارشناسی، چندین نوع پرخاشگری در سگ وجود دارد:
پرخاشگری به خاطر سلطه طلبی،که در بین سگ های یک خانه یا میان سگ و افرادو یاحیوانات جدید به خانه ایجاد می شود.سگ ها در طبیعت اجتماعی کاملا سلسله مراتبی زندگی می کنند.سگ قوی تر رئیس و سگ های ضعیف تر فرمانبردار می شوند،که همین اصل در خانه مصداق دارد.سگها به علت مقام و تعیین موقعیت خودباهم می توانند پرخاشگر شوند.این نوع از پرخاشگری می تواند بین دوسگ،فرد تازه وارد،فرد غریبه و…..نیز ایجاد گردد.


یکی دیگر از علل پرخاشگری درسگ ، محافظت از اموال و متعلقات مانند خانه،اسباب بازی مورد علاقه،صاحب و …نیز می باشد.پرخاشگری به علت ترس از انواع پرخاشگری است که می تواند گاهی غیر قابل پیش بینی باشد.سگ ها دربیشتر مواردترس بدون دادن هیچ نوع هشداری عکس العمل نشان می دهند و قبل از گاز گرفتن،تهدید و یا پارس نمی کنند.
پرخاشگری بر سر غذا یا صید نیز یک رفتار طبیعی در سگ است که تنها اندکی قابل تغییر می باشد.این نوع پرخاشگری بر سر غذا می تواند باعث متوجه کردن دیگر حیوانات و یا حتی افراد خانه شود.طبیعت سگ برای صید کردن در مواقعی می تواند باعث به خطر افتادن و صدمه دیدن(مانند دنبال کردن ماشین در حال حرکت)شود.علت حمله به حیوانات کوچتر و بچه ها نیز همین نوع پرخاشگری می باشد.

برای دیدن محصولات وملزومات مربوط به سگ اینجا را کلیک نمایید

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

4 − 2 =

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!