معرفی نژاد انگلیش کوکر اسپانیل(English Cocker Spaniel)

  انگلیش کوکر اسپانیل  نژادی از سگ های شکاری پرنده است و اسم کوکر از روی شکار خروس جنگلی گرفته

بیشتر بخوانید

معرفی نژاد انگلیش توی اسپانیل(English Toy Spaniel)

    انگلیش توی اسپانیل با نام مستعار چارلی برای زندگی آپارتمانی بسیار مناسب بوده  وسگی آرام است فقط اگر

بیشتر بخوانید

معرفی نژاد انگلیش فاکس هاند ( English Foxhound )

  این نژاد در گذسته برای شکارکردن روباه اسنتفاده می شده است و امروزه درکنار خانواده زندگی شادی دارد و

بیشتر بخوانید

معرفی نژاد استرالیان شپرد ( Australian Shepherd )

  استرلیان شپرد به عنوان سگ گله شناخته می شود البته  این نژاد بسیار باهوش و همه فن حریف است

بیشتر بخوانید

معرفی نژاد اسلوقی   ( Sloughi)

وقتی این نژاد را به سرپرستی می گیرید باید بدانید که او فقط با یکی از اعضای خانواده مهربان است

بیشتر بخوانید