معرفی نژاد انگلیش کوکر اسپانیل(English Cocker Spaniel)

  انگلیش کوکر اسپانیل  نژادی از سگ های شکاری پرنده است و اسم کوکر از روی شکار خروس جنگلی گرفته

بیشتر بخوانید

معرفی نژاد انگلیش توی اسپانیل(English Toy Spaniel)

    انگلیش توی اسپانیل با نام مستعار چارلی برای زندگی آپارتمانی بسیار مناسب بوده  وسگی آرام است فقط اگر

بیشتر بخوانید