معرفی گربه سیبری ( Siberian)

  این نژاد گربه مهربان و اجتماعی است با مهمان ها غریبی نمی کند در ضمن در آغوش شما نشستن

بیشتر بخوانید

معرفی گربه هیمالین  (Himalayan)

  گربه هیمالین بسیار آرام است اگر شما این گربه را انتخاب کنید باید زمان زیادی را برای بغل کردن

بیشتر بخوانید

معرفی گربه نژاد سلکیرک رکس (Selkirk Rex )

  گربه ی نژاد سلکریک رکس به بامزه و خنگ بودن مشهور هستند ، گربه های فعالی هستند و در

بیشتر بخوانید

معرفی گربه نژاد رگدال (Ragdoll)

  گربه های این نژاد خیلی مهربان هستند و سریع با انسان ها اخت می شوند رگدال دوست دارد در

بیشتر بخوانید

معرفی گربه نژاد آمریکایی مو کوتاه (American Shorthair)

  این گربه دارای بدنی عضلانی و قوی است . بسیار سریع و یک شکارچی ماهری است. دارای سری بزرگ

بیشتر بخوانید

معرفی گربه نژاد سنگاپوری (Singapura )

  گربه سنگاپوری کمی خجالتی است وکم کم با  شما دوست می شود وبسیار مهربان است ورفتار دوستانه ای با

بیشتر بخوانید

معرفی نژاد گربه آبیسینیان (Abyssinian)

به آنها گربه حبشه هم گفته میشود. و خیلی شبیه گربه وحشی است. دارای بدنی قوی و عضلانی است .

بیشتر بخوانید

معرفی نژاد گربه امریکن کورل (American Curl )

  ویژگی بارز این نوع از گربه ها گوش آنهاست که به شکل حلقه دیده میشود. حلقه گوش بعد از

بیشتر بخوانید