زخم پای قناری

یکی از مشکلات و بیماری های رایج در قناری ،بیماری در قسمت پای قناری می باشد که قناری با بالا

بیشتر بخوانید