Showing 1–8 of 20 results

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پارک محدود کننده ی سگ استیل

3,010,000 ریال
برای آموزش سگ ها به پارک سگ نیاز است که سگ در مکانی محصور بماند.  در این صورت آموزش ها سریعتر و بهتر انجام داده میشود

اسباب بازی حیوانات ،دندانگیر طرح اریس

180,000 ریال
بازی با اسباب بازی حیوانات باعث تخلیه انرژی حیوانات شده و کالری سوزی بالایی دارد. اسباب بازی های دندانگیر به غیر از بازی میتوان به عنوان رفع خارش لثه های سگ ها و گربه هایی که تازه دندان در می آورند استفاده کرد.

اسباب بازی دندانگیر طرح زحل

210,000 ریال
از اسباب بازی سگ و گربه دندانگیر به غیر از بازی میتوان به عنوان رفع خارش لثه های سگ ها و گربه هایی که تازه دندان در می آورند استفاده کرد.این اسباب بازی بسیار با کیفیت بوده و به راحتی پاره نمی شود.

اسباب بازی دندانگیر طرح مریخ

240,000 ریال
ازاسباب بازی های دندانگیر به غیر از بازی میتوان به عنوان رفع خارش لثه های سگ ها و گربه هایی که تازه دندان در می آورند استفاده کرد.این اسباب بازی بسیار با کیفیت بوده و به راحتی پاره نمی شود.

اسباب بازی دندانگیر استخوانی سوزنی شکل

170,000 ریال
بازی با اسباب بازی باعث تخلیه انرژی حیوانات شده و کالری سوزی بالایی دارد.از اسباب بازی های دندانگیر به غیر از بازی میتوان به عنوان رفع خارش لثه های سگ ها و گربه هایی که تازه دندان در می آورند استفاده کرد.این اسباب بازی بسیار با کیفیت بوده و به راحتی پاره نمی شود.  

اسباب بازی دندانگیر I شکل

200,000 ریال
ازاسباب بازی دندانی سگ و گربه به غیر از بازی میتوان به عنوان رفع خارش لثه های سگ ها و گربه هایی که تازه دندان در می آورند استفاده کرد.این اسباب بازی بسیار با کیفیت بوده و به راحتی پاره نمی شود.

اسباب بازی دندانگیر دمبلی با دوسر زنگوله

350,000 ریال
از اسباب بازی های دندانگیر سگ و گربه به غیر از بازی میتوان به عنوان رفع خارش لثه های سگ ها و گربه هایی که تازه دندان در می آورند استفاده کرد.این اسباب بازی بسیار با کیفیت بوده و با وجود زنگوله ی آن مورد توجه بیشتری قرار می گیرد.

توپ اسکرچر

250,000 ریال
گربه ها از روی غریزه دوست دارند باید ناخن های خود را به جایی بکشند این کار باعث تیزشدن و کوتاه شدن ناخن آنها خواهد شد.